Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của vaynhanhonline365.vn, trang web so sánh khoản vay tại Việt Nam, được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi hiểu giá trị dữ liệu của bạn và cam kết duy trì tính bảo mật của dữ liệu đó trong khi bạn hưởng lợi từ nền tảng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết bạn chấp nhận chính sách này và nếu bạn có bất kỳ phản đối nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Tại vaynhanhonline365.vn, chúng tôi sử dụng cookie để tự động thu thập thông tin, cho phép chúng tôi nâng cao dịch vụ và tối ưu hóa hiệu suất của trang web. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, số ID, cài đặt ngày và giờ, chi tiết trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng nhiều công cụ khác nhau như liên kết truy cập và Google Ads GCLID để phân tích xu hướng và hành động của khách truy cập, giúp chúng tôi điều chỉnh trang web để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Dữ liệu đã thu thập được lưu trữ an toàn trên các máy chủ do DigitalOcean.com cung cấp trong 26 tháng trước khi tự động bị xóa.

Sử dụng thông tin cá nhân

Khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên đầy đủ, chi tiết liên hệ và dữ liệu liên quan khác của bạn. Thông tin này được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Với sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu được cung cấp để gửi tài liệu quảng cáo và thông tin. Hãy yên tâm rằng tất cả các thông tin được thu thập sẽ được coi là bí mật và sẽ không bao giờ được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi pháp luật Việt Nam yêu cầu.

Quyền riêng tư & Biện pháp bảo mật

Tại vaynhanhonline365.vn, chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khác nhau để bảo vệ thông tin của bạn:

  • Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ tất cả dữ liệu được truyền giữa trình duyệt của bạn và trang web của chúng tôi, đảm bảo chống truy cập trái phép.
  • Máy chủ của chúng tôi an toàn và được bảo vệ chống truy cập trái phép và các cuộc tấn công độc hại. Đánh giá lỗ hổng thường xuyên và cập nhật phần mềm được thực hiện để giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn.
  • Quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ giới hạn ở những nhân viên được ủy quyền, những người yêu cầu thông tin đó cho nhiệm vụ của họ. Chúng tôi giáo dục nhân viên của mình về các biện pháp bảo mật và thực thi bảo mật nghiêm ngặt đối với thông tin khách hàng.
  • Chúng tôi tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ chính sách quyền riêng tư và các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Các hành động kịp thời được thực hiện để giải quyết bất kỳ lỗ hổng nào được xác định.

Quản lý thông tin cá nhân

Để sử dụng dữ liệu người dùng mà chúng tôi thu thập, chúng tôi cần có sự cho phép rõ ràng của bạn trừ khi thông tin đó là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn tự nguyện đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình do chúng tôi nắm giữ, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp tùy chọn từ chối nhận bản tin và email hoặc thông báo di động mà chúng tôi gửi.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi không bán, chuyển giao hoặc tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web. Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến tài nguyên của bên thứ ba, chẳng hạn như trang web đối tác hoặc nhà quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các tài nguyên bên thứ ba này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của từng trang web bạn truy cập.

Tổng quan:

Bằng cách sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản được nêu trong đó. Chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm trực tuyến minh bạch và an toàn cho tất cả người dùng tại Việt Nam. Quản trị trang có quyền sửa đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Mọi cập nhật hoặc thay đổi sẽ được công bố ngay trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực sau khi chúng được công bố. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng thường xuyên xem lại chính sách bảo mật để được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu phản hồi có sẵn hoặc bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết các thắc mắc và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi.